ثبت نام از داوطلبین اخذ پروانه وکالت از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱ آبان ماه ۹۸ از طریق وب سایت مرکز وکلاء آغاز خواهد شدhttp://judiciarybar.ir