امروز شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳

دوره های آموزشی مرکز کارشناسان

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مسئول برگزاری آموزش های تخصصی برای کارآموزان، وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و همچنین آموزشهای همگانی برای عموم جامعه است. در راستای انجام وظایف مذکور و برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی، پس از نیاز سنجی و برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی در گام بعد هماهنگی های لازم را با اساتید مرتبط و واحد روابط عمومی جهت رزرو سالن های همایش و جلسات، انجام می دهد. در نهایت با توجه به تخصصی و یا همگانی بودن آموزش، جلسات برگزار شده و در صورت نیاز گواهی حضور در جلسات برای مخاطبان صادر می گردد. فعالیت معاونت آموزش در ارائه مطالب آموزشی تنها منحصر به برگزاری دوره ها و جلسات حضوری نبوده و این معاونت با برگزاری دوره های آموزش مجازی و ضبط فیلم های آموزشی و بارگذاری آنها در تارنمای مرکز، محدودیت زمانی و جغرافیایی برای دسترسی عموم مخاطبان به گنجینه های آموزشی را از میان برده است.