امروز شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳

کمیته شورای حل و اختلاف

کمیته صلح و سازش
به منظور درک بهتر از موقعیت و سطوح اجرای فرایندهای مرکز، لازم است ابتدا مختصری با ساختار سازمانی دیوان داوری آشنایی حاصل شود. ساختار سازمانی عبارت است از مجموعه راه‌ها و روش‌هایی که سازمان، نیروی کار خود را به وظایف مختلفی تقسیم کرده و سپس میان آنها هماهنگی ایجاد مینماید. به این معنا که سازمان با توجه به اهداف و ماموریت‌های خود، انجام چه وظایفی را در دستور کار خود قرار داده و اجرای آن را به چه کسانی سپرده و توزیع اختیارات و مسئولیت‌ها در سازمان چگونه است. ساختار سازمانی خود را در مجموعه ای از خطوط و اشکال تحت عنوان «نمودار سازمانی» نشان میدهد.

در بالاترین جایگاه ساختار سازمانی، شورای عالی داوری با وظیفه سیاست گذاری و وحدت رویه در حوزه های مرتبط با داوری قرار دارد. در ادامه رئیس دیوان داوری قرار دارد که عهده دار سازماندهی امور اجرایی دیوان است. دیوان در جهت انجام امور اجرایی خود دارای کمیته ها و کارگروه های ویژه ای است که هرکدام مستقلا امور محوله را انجام میدهد؛

۱_کارگروه مطالعات و تدوین محتوا: نگارش، تالیف، تحقیق، پژوهش در حوزه های مختلف داوری

۲_کارگروه ویژه مدیریت پرونده، فرآیند داوری و نظارت بر آراء: مدیریت کلیه امور پرونده از ثبت تا ابلاغ رای داوری

۳_کارگروه روابط عمومی و ارتقاء برند: معرفی دیوان و خدمات آن به سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دیگر

۴_کارگروه ویژه امور استان ها بعنوان نمایندگان دیوان در سطح استان: بررسی خلاها و نیازمندی های استانی، ایده ها و طرح های لازم در جهت ارتقاء فرهنگ داوری

همچنین دیوان در جهت ترویج صلح و سازش و حل و فصل دعاوی، با استفاده از روش های ADR اقدام به تشکیل کمیته های صلح و سازش در مراکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه نموده که تمام دعاوی قبل از ارجاع به دادسرا ابتدا در این کمیته ها بررسی و در امر سازش بین طرفین با قواعد عدل و انصاف تلاش میشود که حاصل این کار بسیار رضایت بخش بوده است.

محمد جواد حاجی قاسمی(رئیس)

حمیدرضا سیاری(دبیر)

بهرام کیائی(عضو)

علیرضا محمدی(عضو)

ولی الله خلیلی قیداری(عضو)

عباسعلی یوسفی نژاد (عضو)