امروز شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳

کمیسیون آموزش و کارآموزی

به استناد دستورالعمل تشکیلات،وظایف و انتخابات شورای عالی و مراکز استانی وکلاءکارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کمیسیون آموزش و کارآموزی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در آذر ماه ۱۴۰۰ وفق دستورالعمل مربوطه تشکیل گردید. رئیس کمیسیون مرکز به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان البرز به کمیسیون مرکز کشوری معرفی می گردد و توسط رئیس کمیسیون مرکز کشوری حکم ریاست ایشان صادر می گردد . اعضای کمیسیون توسط رئیس هیئت مدیره استان انتخاب می گردند . دبیر کمیسیون استان از طبق دستورالعمل از بین کارکنان اداری مرکز استان توسط رئیس هیئت مدیره انتخاب می گردد. وظایف و اختیارات کمیسیون: ۱-تشکیل جلسات مربوطه جهت بررسی موضوعات آموزشی کارشناسان و کارآموزان استان اعم از برگزاری دوره ها و کلاسهای عمومی و تخصصی ویژه کارشناسان و کارآموزان استان ، ۲-تهیه ، تنظیم و تعیین عناوین و سرفصلهای آموزشی و همچنین تعیین و معرفی اساتید مربوط به دوره های موصوف ۳-انجام امور مربوط به کارآموزان کارشناس رسمی اعم از هماهنگی های لازم جهت برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی و تعیین و معرفی اساتید و داوران بمنظور انجام مصاحبه علمی از کارآموزان-۵-تشکیل و بررسی پرونده کارآموزان و اقدامات مربوط به تعیین کارشناس سرپرت-۶-راهنمایی و هدایت کارآموزان طبق دستورالعملهای مربوطه بصورت مرحله ای-۷-رسیدگی به اختلافات فی مابین کارشناس سرپرست و کارآموز و رسیدگی به مشکلات کارآموزان -۸-رصد و پایش فعالیت کارآموزان و کارشناسان سرپرست در طول مدت کارآموزی و در نهایت انجام اختبار و مصاحبه آخر دوره کارآموزی و معرفی پذیرفته شدگان به کمیسیون مرکز کشوری جهت انجام مراسم تحلیف.

حسن معتمدی فر(رئیس)

محمد توحیدی نژاد(دبیر)

رضا جفائی نوده(عضو)

شهرام فرهمند (عضو)

محمد طاهری(عضو)

حمیدرضا داد دولت(عضو)

مهدی گودرزی نسب(عضو)