امروز شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳

کمیسیون نقل و انتقالات

توضیحات کمیسیون نقل و انتقالات

محمد حسین قاضی نسب(رئیس)

خدایار عزیزی شمامی (دبیر)

حسن معتمدی فر (عضو)

علی محمد دهقان(عضو)

حمیدرضا غلامرضائی(عضو)