آزمایشگاه تشخیص طبی پیک

به منظور ارائه خدمات رفاهی به وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز (در تمامی رشته ها) و خانواده های محترم آنها آزمایشگاه تشخیص طبی پیک خدمات آزمایشگاهی را با شرایط زیر ارائه می نماید:

ارائه خدمات آزمایشگاهی برای وکلا و کارشناسان رسمی استان البرز با ۳۰ % تخفیف برای کلیه آزمایشهای عمومی و تخصصی
ارائه خدمات آزمایشگاهی برای خانواده های وکلا و کارشناسان رسمی استان البرز با ۲۰ % تخفیف برای کلیه آزمایشهای عمومی و تخصصی


آدرس : کرج، جاده ملارد، پایین تر از خیابان اهری، نبش گلستان ۱،ساختمان سینا

تلفن : ۳۶۶۵۷۳۳۵-۰۲۶