امروز یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱

گالری

دوره اموزشی حضوری با حضور کارآموزان ۱۴۰۱ اردیبهشت ماه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مراسم تکریم هیات مدیره دوره سوم و اعطای احکام هیات مدیره و بازرسان دوره چهارم

تصاویر سال ۱۴۰۰