سومین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز روز شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ از ساعت ۹ الی ۱۷ بصورت الکترونیک برگزار می گردد.