معرفی

تاريخچه 

در پی تشکیل سی و یکمین استان کشور با نام البرز در مورخ ۸۹/۰۴/۰۷ به مرکزیت شهر کرج زمینه های مساعدی در توجه همه جانبه و تخصیص متناسب منابع و خدمات در میان مدیران ارشد کشور شکل گرفت به موازات آن در مجموعه قوه قضائیه بر اساس پیگیری های جدی صورت گرفته بحمدالله تعالی مجوز تاسیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز از سوی مرکز وکلاءکارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صادر گردید و پس از انتخاباتی پور شور اعضای هیئت مدیره در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۱ رسماً شروع بکار نمودند.