امروز یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱

اطلاعیه نامه معرفی به محاکم از مرکز استان اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعیه

کارآموزانی که تاکنون جهت دریافت نامه معرفی به محاکم از مرکز استان اقدامی ننموده اند، لازم است حداکثر تا یک هفته ضمن دریافت نامه مذکور به محاکم مراجعه نمایند. با توجه به گذشت بیش از یکماه از صدور اطلاعیه قبلی مبنی بر دریافت نامه معرفی به محاکم از مرکز استان و برنامه زمانبندی کارآموزی، مسئولیت بروز مشکلات احتمالی بعهده کارآموز بوده و عدم مراجعه طی زمان اعلامی بمنزله انصراف از ادامه کارآموزی خواهد بود.

کمیسون کارآموزی و آموزش مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز  ۱۲ اردیهشت ۱۴۰۱