امروز پنجشنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۴۰۳

اعضای هیئت مدیره

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در مرداد ۱۳۹۱ پس از برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره تشکیل و ازتاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۱رسمًا آغاز به کار نمود،تعداد کارشناسان در ابتدای امر ۲۰۰ نفر بوده که طی سالیان اخیر به ۴۶۰ نفر افزایش یافته است.ساختمان مرکز کارشناسان در ابتدا با مرکز وکلاء استان مشترک بوده که با مساعدت های آقای دکتر مومنی ریاست محترم وقت مرکز وکلاء،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یک واحد آپارتمان خریداری گردید.

در حال حاضر با عنایت به سیاست های کلان ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله رئیسی و نیز ریاست محترم مرکز آقای دکتر بهادری جهرمی،کارشناسان رسمی مرکز استان در یازده گروه تخصصی اقدام به ارائه خدمات گسترده و مطلوب به آحاد مردم و مراجع قضائی و اداری استان می نمایند.هم اکنون سومین دوره هیئت مدیره مرکز استان البرز در پی انتخابات برگزار شده در بهمن ماه ۱۳۹۸ و معارفه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ استقرار پیدا نموده و در حال ارائه خدمات می باشند.

اعضای هیئت مدیره چهارم

دکتر رضا جمالپور (رئیس هیات مدیره)

مهندس حسن معتمدی فر(نایب رئیس)

مهندس رسول محمودی زاده(مسئول امور مالی)

مهندس سید محمد بزرگزاده (دبیر هیئت مدیره )

مهندس غلامرضا سلطانی (عضو هیئت مدیره)

اعضای هیئت مدیره سوم

دکتر رضا جمالپور (رئیس هیات مدیره)

مهندس کورش محمدی(نایب رئیس)

مهندس رسول محمودی زاده(مسئول امور مالی)

مهندس حسن معتمدی فر(دبیر هیأت مدیره)

مهندس عباسعلی یوسفی نژاد(عضو هیأت مدیره)

مهندس محمدجواد حاجی قاسمی(عضو هیأت مدیره)

مهندس خدایار عزیزی شمامی(عضو هیأت مدیره)

مهندس حمیدرضا داد دولت(عضو علی البدل هیأت مدیره)

مهندس مهران اسمعیلی‌(عضو علی البدل)


اعضای هیئت مدیره دوم

در حال تکمیل …


اعضای هیئت مدیره اول

در حال تکمیل …