امروز پنجشنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۴۰۳

بازرسین مرکز

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در مرداد ۱۳۹۱ پس از برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره تشکیل و ازتاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۱رسمًا آغاز به کار نمود،تعداد کارشناسان در ابتدای امر ۲۰۰ نفر بوده که طی سالیان اخیر به ۴۶۰ نفر افزایش یافته است.ساختمان مرکز کارشناسان در ابتدا با مرکز وکلاء استان مشترک بوده که با مساعدت های آقای دکتر مومنی ریاست محترم وقت مرکز وکلاء،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یک واحد آپارتمان خریداری گردید.

در حال حاضر با عنایت به سیاست های کلان ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله رئیسی و نیز ریاست محترم مرکز آقای دکتر بهادری جهرمی،کارشناسان رسمی مرکز استان در یازده گروه تخصصی اقدام به ارائه خدمات گسترده و مطلوب به آحاد مردم و مراجع قضائی و اداری استان می نمایند.هم اکنون سومین دوره هیئت مدیره مرکز استان البرز در پی انتخابات برگزار شده در بهمن ماه ۱۳۹۸ و معارفه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ استقرار پیدا نموده و در حال ارائه خدمات می باشند.

اعضای بازرسین هیئت مدیره چهارم

مهندس حمیدرضا سیاری(بازرس)

بهرام کیائی(بازرس)

اعضای بازرسین هیئت مدیره سوم

مهندس حمیدرضا سیاری(بازرس)

مهندس پیمان پالیزگیر(بازرس)

در حال حاضر به استان تهران منتقل شده اند.​

بهرام کیائی(بازرس)

اعضای بازرسین هیئت مدیره دوم

در حال تکمیل …

اعضای بازرسین هیئت مدیره اول

در حال تکمیل …